Bedrijven zijn zich nog te weinig bewust van het bestaan en het belang van de VN doelen. De 17 Sustainable Development Goals, SDG’s. 193 VN landen hebben in 2015 het belang en de noodzaak gezien om met elkaar duurzamer te gaan ontwikkelen op diverse gebieden (de 17 goals).
Onze ervaring is dat heel weinig organisaties hiervan al op de hoogte, laat staan mee aan de slag zijn.
De organisaties die dit wel doen, zijn zonder uitzondering enthousiast over de SDG’s en hoe deze bijdragen hun eigen organisatiedoelen te verwezenlijken.

Mondiale agenda

Met deze zeventien Sustainable Development Goals, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, om de wereld tot “een betere plek te maken in 2030”, schrijven de Verenigde Naties (VN) in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN “de grootste uitdaging van deze tijd”. Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

Hoe ga je hier als organisatie praktisch invulling aan geven?

Vanuit JECKX hebben wij het belang van duurzame ontwikkeling in organisaties, voor de organisaties maar ook de mondiale omgeving onderkend.
Deze snel veranderende wereld en arbeidsmarkt zorgt voor diverse uitdagingen voor bedrijven. Denk aan:
Aantrekkelijk werkgeverschap;
Krapte op de arbeidsmarkt;
4/5 Generatie medewerkers binden en boeien aan je organisatie;
UItval door stress- en Burn out blijft oplopen;
Aantrekkelijke partner vanuit B2B markt;
Hoe onderscheid je je binnen jouw markt?

SDG’s

Wij zien de Win-Win voor organisaties (overheden, onderwijs en bedrijfsleven) om vanuit één of meerdere SDG doelen bij te dragen aan een betere wereld én een toekomstbestendig en financieel gezonde organisatie.
Een organisatie waar medewerkers graag werken, klanten, klant willen zijn en leveranciers een partner.

Tipje van de sluier?
……Maak het klein!

Wil je meer dan een tipje? Kijk hier naar de maatwerkdiensten die wij hiervoor speciaal hebben ontwikkeld of neem contact met ons op en we komen graag vertellen hoe jij het verschil kunt maken!

Eva, Cynthia en Jolanda
JECKX

Lees hier het artikel van het NRC