Het klinkt gek in de coronacrisis…maar wij hadden van de week een feestje te vieren.
Een tijdje geleden zijn we gestart met de petitie: Nederland kiest voor Bruto Nationaal Geluk (BNG). Een petitie waarmee Nederland als derde land in de wereld (naast Buthan en Nieuw Zeeland) op macro niveau gaat sturen op BNG.
Een hele tijd bleef de teller van de petitie steken rond de 800 handtekeningen. Deze week zijn we door de 1000 gegaan, 1075 om precies te zijn!! We waren verbaasd en verrast en geïnteresseerd waarom het nu in eens ruim 200 mensen hun handtekeningen spontaan hadden gezet. We ontvingen mooie berichten de afgelopen periode over de petitie.

“Het geeft me weer lichtheid..” “Dit is een positief kanaal waarop ik mijn krachten graag samen wil bundelen”  “Ik kon de ongerustheid dit keer moeilijk omzetten in optimisme, dit geeft me weer hoop”

Eigenlijk niet zo gek dat juist in deze tijd de Petitie meer aandacht krijgt. Want hoe gaan we met zijn allen straks als we weer de draad mogen oppakken verder met elkaar? Dat kan toch niet op de oude weg? Het nieuwe normaal laat al zien en horen dat het straks echt anders moet. En dat het kan hebben we afgelopen periode zeker gezien.

Alleen sturen op bruto nationaal product is te armzalig. Deze bijzondere tijd laat zien dat dit ook werkelijk zo is. Natuurlijk hadden we er geen crisis voor willen meemaken, maar het maakt wel duidelijk dat andere dingen echt belangrijker zijn.

Nederland is opnieuw in een recessie beland. Alle motoren van de economische groei zijn uitgevallen en het wordt het pijnlijk duidelijk dat de economische ratrace waar we in zaten en door er nu geen invloed meer op te hebben een eenzijdig benadering van welzijn is. De Corona-economie bepaald wat echt belangrijk is, kopt VrijNederland. Meerdere onderzoeken toonde al aan dat de focus op Bruto Nationaal Inkomen (BNI) en te gebruiken als meetinstrument voor waarde bepalen veel schade heeft gebracht aan onze planeet en samenleving. Denk hierbij aan de overconsumptie, rijkdom voor beperkte groep, rijkdom wat schade heeft gebracht en onze aarde uit put.

Briste econoom Mariana Mazzucato legt in haar boek ‘De waarde van alles’ wat echt belangrijk is. Door alleen economische groei te kijken, zien we niet wat daadwerkelijk van waarde ís; Gezondheid

Deze tijd laat zien dat gezondheid bijdraagt aan geluk en je gelukkig voelen en het mooiste is dat het ook andersom zo is. Gelukkige mensen blijven langer leven blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Dat mensen daar nu in alle onzekerheden en omstandigheden, die grotendeels buiten henzelf liggen, zich zorgen over maken heeft een behoorlijke impact op hun welzijn.

Stay Healty, Stay Safe is een gebezigde uitspraak die we elkaar deze periode toewensen.
Niemand hoor je zeggen, wordt rijker!

Uit een onderzoek van bijvoorbeeld de Erasmus Universiteit (EHERO) zien we een daling van de geluksbeleving van 7,5, naar 6,3 in minder dan 2 maanden.
Het consumentenvertrouwen kent de grootste daling ooit in april lag het ver onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/17/grootste-daling-consumentenvertrouwen-ooit

Een nuance willen we wel graag aanbrengen in deze post. De onzekerheid van het nog hebben van een baan, of je bedrijf het redt, hoe je je geld gaat verdienen nu en in het ‘nieuwe normaal’ brengt een groot deel van de angst en onzekerheid met zich mee. Financieel welzijn is belangrijk. Het gaat er immers om dat iemand wel volledig kan voldoen aan zijn huidige en lopende financiële verplichtingen, zich veilig kan voelen in zijn financiële toekomst en in staat is keuzes te maken die genieten van het leven mogelijk maken.
Met de petitie ’Nederland gaat voor Bruto Nationaal Geluk’, is geld verdienen en voorzien in een bestaansbehoefte die je gelukkig maakt niet uitgesloten, zeker niet. Met deze benadering blijven we kijken naar de economische situatie, maar andere factoren zoals de samenleving, natuur, armoede, cultuur zijn net zo belangrijk. Het blind sturen op een eenzijdig onderdeel van de maatschappij, nl het Bruto Nationaal Product is te kortzichtig.

Kies jij ook voor Bruto Nationaal Geluk? Teken de petitie!

Wij staan bewust stil bij dit resultaat, het voelt als een mijlpalen die passeert. Met nog 39000 handtekeningen erbij kunnen we een Burgerinitiatief indienen. Doe je mee? https://www.petitie24.nl/petitie/2564/nederland-kiest-voor-bruto-nationaal-geluk