De impact op werkgeluk en hoe hou je medewerkers betrokken?

Achtergrond & Inleiding

Wij mensen, sociale wezens vinden contact met anderen over het algemeen prettig. Het gevoel ergens bij te horen, is bijna even noodzakelijk voor ons als ademen, eten en drinken. We zijn van nature niet geneigd om alleen te handelen. Bruce Daisly bespreekt in zijn boek “Plezier in je Werk” een wetenschappelijk artikel van Roy Bauwmeister en Mark Leary over hun visie op de Maslov-theorie waarin sociaal contact als ‘fijn om te hebben’ wordt geciteerd. Bauwmeister en Leary bewijzen met behulp van diverse onderzoeken dat menselijk handelen voor een belangrijk deel in dienst staat van sociaal contact. De bevindingen van Bauwmeister en Leary wordt ondersteund door een onderzoek van professor J.Holt-Lunstad. Zij deed onderzoek naar de medische geschiedenis van ruim 3,4 miljoen volwassenen en ontdekte dat het lijden van een geïsoleerd bestaan voortijdig overlijden met 50% vergroot. Sociale verbondenheid wordt algemeen beschouwd als een fundamentele menselijke behoefte en is essentieel voor zowel ons welbevinden als onze kans om te overleven. Een ander (gruwelijk) praktisch onderzoek van Fredrik II heeft zelfs aangetoond dat baby’s zonder aandacht niet overleven. Genoeg details en wetenschappelijke onderbouwing om te concluderen dat langdurig (verplicht) thuiswerken impact heeft op het werkgeluk en functioneren van medewerkers.

Toch ook fijn?!

Het kan heel fijn zijn om een dagje thuis te werken. Even rustig geconcentreerd werken aan een specifiek project of een dagje thuiswerken zodat je veel gedaan krijgt zonder dat je door collega’s gestoord wordt. Maar elke dag thuis werken? Er zijn maar weinig mensen die daar gelukkig van worden. We hebben verbinding nodig voor ons geluk op het werk. 

Uiteraard is de mate van contact en de vorm waarin voor iedereen verschillend. Waar de één geniet van veel mensen om zich heen, mijdt de ander grote groepen en is meer van de een-op-een contact. Dit geldt zowel privé als voor contacten op het werk.

Dat de huidige technologie ons op zo’n grote schaal de mogelijkheid biedt om en-masse thuis te werken is natuurlijk fantastisch, laten we dat niet vergeten. Nu door het Corona-virus de halve beroepsbevolking thuis zit hebben we naast het managen van deze cirisis andere uitdagingen. Redenen genoeg voor extra aandacht voor de verbinding binnen teams op afstand.

Hoe houd je je medewerkers betrokken bij hun werk en elkaar?

Vrolega’s

Vriendschap tussen collega’s is belangrijk blijkt uit diverse onderzoeken. Gallup doet jaarlijks onderzoek naar de verbondenheid tussen collega’s. Het blijkt dat het hebben van een vriend op het werk een van de beste voorspellers is van de emotionele betrokkenheid van medewerkers bij hun baan (bron; Ben Tiggelaar-Mooi Werk). Het hebben van goed contact op het werk draagt bij aan de kwaliteit van de ‘workplace’. Nu de ‘workplace’ (tijdelijk) verplaatst is en je ‘vriend’ niet in de buurt is zullen we met elkaar moeten kijken hoe we hier invulling aan kunnen geven?

Hoe houden we het werk leuk, hoe blijf je gelukkig nu er geen collega is voor dat complimentje omdat je zo’n goed initiatief nam, of de collega voor het ‘praatje-pot’ bij de koffie-automaat of voor directe feedback of die collega die ziet dat je het even zwaar hebt, een hand op je schouder zou leggen of zou vragen of het gaat en of die je ergens mee kunt

helpen. 

Nadelen en risico’s 

Laten we in het kort even kijken naar de algemene nadelen van thuiswerken;

  • Medewerkers moet écht goed georganiseerd zijn. Niet voor iedereen is het even makkelijk om de verleidingen van thuiswerken te weerstaan. Concentratie en focus is een vereiste. 
  • Het is veel moeilijker om aan de cultuur/teamspirit te werken, als je medewerkers elkaar relatief weinig face to face zien. 
  • Effectieve communicatie is lastiger. Duidelijke en heldere communicatie is enorm belangrijk, Dit kan via e-mail, app of chat is, aangevuld met videobellen en andere moderne communicatievormen. 
  • Belangrijk dus om te investeren in de onderlinge relatie door contact te zoeken en te werken aan de collegialiteit. Dit kan uiteraard op verschillende manieren.

5 Tips + bonus!

Collegialiteit betekent klaar staan voor elkaar, elkaar helpen waar nodig, samenwerken. Je zult creatief moeten handelen en er extra energie in steken om te zorgen dat teamleden zich betrokken voelen bij hun team. Met onderstaande 5 tips helpen je op een leuke en snelle manier de verbondenheid tussen collega’s te behouden ondanks het thuiswerken.

  1. Virtuele ontmoeten via dag-starts met bv skype; praat elkaar even kort bij. Gebruik deze vooral voor het sociale aspect. Voorkom dat er alleen maar over het werk wordt gesproken.Overleg veel vaker; besteed misschien wel twee keer zoveel tijd aan (online) communiceren.
  2. Digitale-lunch/ koffie-date gezamenlijk op een vast tijdstip -> stuur een leuk recept of een foto.
  3. Ontmoetingen via en het delen van persoonlijke informatie. Gebruik social media als verbindende factor. Maak een groepsapp aan, of benut speciale software als communicatiemiddel bv. Slack, Trello, of IDoneThis. 
  4. Webinars; informatie, workshop, trainingen of instructies delen via een webinar 
  5. Online-coach; teams op afstand begeleiden gedurende deze pittige tijd. Laat ontwikkeling en verbinding niet stilstaan en houd het in beweging. 

BONUS; Blijf op de hoogte hoe het gaat met je medewerkers door continu inzicht en feedback op aftand. Snel, simpel en leuk! De organisatie @2DAYSMOOD, gespecialiseerd in het meten van werkgeluk en betrokkenheid geven nu speciaal tot 31 maart organisaties of teams een #gratis wekelijkse stemmingsmeting van #15seconden om het #werkgeluk en de #productiviteitoptimaal te houden!Aanvragen via: https://lnkd.in/ei9ZAgW

Vertrouwen en communicatie zijn key

Werkgeluk is voor iedereen verschillend en wat binnen de ene organisatie fantastisch werkt, kan bij een andere organisatie de plank totaal misslaan. Zorg dus dat de interventies die je kiest, passen bij waar jouw organisatie op dit moment staat. Wil je hierover meer advies of wil je meer inspiratie voor interventies (want er zijn er nog vele andere op dit thema), neem gerust contact met @JECKX op.

Communicatie blijkt het key-word en is super belangrijk. De basis is vertrouwen; als manager heb je de taak om volledig vertrouwen te tonen in de inzet en betrokkenheid van je team, ook nu je geen De basis is vertrouwen; als manager heb je de taak om volledig vertrouwen te tonen in de inzet en betrokkenheid van je team, ook nu je geen letterlijk zicht hebt op het werk dat ze leveren. 

What you give, you get! Geef je vertrouwen, dan krijg je dit dubbel en dwars terug.Dit rapporteren