Experts & Consultants

Vanuit JECKX stellen wij een team samen op diverse expertise om zo vanuit de visie duurzaamwerkgeverschap en de integrale aanpak zoveel mogelijk aan te kunnen sluiten op de wens en behoefte van de klant.

Anne Bavelaar

Als voormalig topsporter wil ik bijdragen aan de fysieke- en mentale gezondheid van een ieder. Hiermee meer levensgeluk en daarmee ook de waardencreatie te verhogen voor alle betrokkenen.

Annemarein Geervliet

Vanuit mijn rol als sr. HR Business Partner wil ik graag organisaties en mensen stimuleren in hun groei.

Yaël Rosen

Als geluks- en gedragsdeskundige krijg ik er energie van om organisaties en bedrijven te helpen meer werkgeluk te ervaren. 

Rick van der Steen

Als trainingsacteur kan ik een spiegel zijn waardoor mensen zich bewuster worden over wie ze zijn, wat ze doen en wat dat teweeg brengt bij anderen