Duurzaam werkgeverschap voor jouw organisatie

Duurzaam werkgeverschap – Goed werkgeverschap – Top werkgeverschap  – Aantrekkelijk werkgeverschap of High Performance Organisatie?

Diverse termen die veel zeggen over hoe je als werkgever het werk en de organisatie het beste kunt organiseren, inrichten en investeren in de gezondheid en het werkgeluk en werkplezier van je medewerkers. Wij hebben het over duurzaam werkgeverschap!

De discussie omtrent welzijn van arbeid stamt al uit de jaren tachtig en negentig. Het was toen al duidelijk dat de inrichting en de organisatie van de arbeidsplek en de onderneming van invloed is op de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de werknemers, onafhankelijk van hun eigen opvattingen daarover.

We behandelen de volgende onderwerpen over duurzaam inzetbaarheid & werkgeverschap

Wat is duurzaam werkgeverschap?

Duurzaam werkgeverschap gaat over het creëren van een werkomgeving waarin zowel de organisatie als de werknemers kunnen floreren in wat ze doen. Het omvat dus alle aspecten van het werk en de werkomgeving. Denk bijvoorbeeld aan de relaties tussen medewerkers, welzijn van de medewerkers en de uitdaging van de functie en het takenpakket. Duurzaam werkgeverschap draait in de essentie om duurzame inzetbaarheid heen. De duurzaam inzetbaarheid van medewerkers is voor iedere organisatie belangrijk. Want als werkgever wil je toch dat jouw werknemers elke dag gezond & vitaal inzetbaar zijn? Dit creëer je door de juiste aanpak van duurzaam werkgeverschap.

Waarom is duurzame inzetbaarheid & duurzaam werkgeverschap belangrijk?

Het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) definieert duurzame inzetbaarheid als: “Het vermogen van de medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren”. Duurzame inzetbaarheid heeft betrekking op het vermogen van werknemers om gedurende hun hele loopbaan productief, gezond en gemotiveerd te blijven werken. Voor jou als werkgever is dat natuurlijk fantastisch! Duurzame inzetbaarheid richt zich op het ontwikkelen van competenties en vaardigheden die relevant zijn en blijven, in een steeds veranderende arbeidsmarkt. Het impliceert niet alleen dat werknemers geschikt zijn voor hun huidige functies, maar ook dat ze flexibel genoeg zijn om zich aan te passen aan veranderingen en nieuwe uitdagingen.

Tijdens de loopbaan van werknemers veranderd er dus veel daarom moet jij als werkgever jouw werknemers naadloos kunnen voorzien van wat zij nodig hebben om te floreren in de organisatie. Dat is precies waar duurzaam werkgeverschap om draait! 

Onze aanpak voor duurzaam werkgeverschap!

In onze aanpak hebben we inspiratie opgedaan uit het onderzoek van Universiteit van Utrecht  ‘Hoe toegewijd Nederlandse ondernemingen zijn aan het welzijn van medewerkers’ en daar actief invulling aan geven. Met de gegevens van dit onderzoek wordt duidelijk dat aantrekkelijk werkgeverschap verder gaat dan de beperking tot de kwaliteit van arbeid. Dat alleen risico’s vermijden te eenzijdig is. Duurzaam werkgeverschap gaat over het complete plaatje om werknemers zo vitaal en gelukkig mogelijk hun werk te kunnen laten doen. Dit vraagt inzicht in wat hierin belangrijk is. 

Een bedrijf heeft een bijzondere sociale functie. Het brengt mensen samen om een gezamenlijk doel te realiseren. De ontwikkeling van een organisatie is afhankelijk van werknemers die welzijn ervaren zowel individueel als samen met collega’s. Dit betekent dat de werkgevers zijn medewerkers goed moet kennen en weten met wie zij samenwerken, wat hen beweegt en motiveert en wat zorg draagt voor een goed gezamenlijk resultaat. Het bevorderen van verbinding en vertrouwen draagt in belangrijke mate bij aan het realiseren van de doeleinden van de organisatie.

Goed werkgeverschap wordt niet alleen vormgegeven door het bieden van een goed salaris en arbeidsvoorwaarden. Waardering  van medewerkers speelt een cruciale en belangrijke rol. Vooral gebaseerd op de manier waarop management en werknemers met elkaar omgaan.

Wist je dat mensen het meeste energie krijgen van samen een resultaat bereiken? Dit drijft hen in hun dagelijkse werk. Een optimale samenwerking en goed kunnen functioneren vraagt om onderlinge verbinding, een positieve organisatie cultuur, inspirerend leiderschap, goede communicatie, een bepaalde mate van verantwoordelijkheid en autonomie in je werk en dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van aanwezig talent.

Werkgelukmodel 

Diverse onderzoeken waaronder die van de Universiteit van Utrecht maar ook best practises uit de praktijk heeft ons gebracht tot de ontwikkeling van een eigen Werkgelukmodel voor duurzaam werkgeverschap. Dit model is gebaseerd op de theorie van de positieve psychologie. Deze stroming in de psychologie gaat uit van eigenaarschap en wat er nodig is om de werknemer, het team of de organisatie te versterken. Het model bestaat uit een buiten- en binnencirkel. 

Deze cirkels tonen een continu proces aan dat iets in beweging en ontwikkeling is, afhankelijk van de tijd, fase en acties van de werkgever en werknemers zelf. 

Werkgelukmodel: Buitencirkel

De buitencirkel bestaat uit vijf basiselementen en drukken uit wat de investering in het werkgeluk en de wellbeing van de werknemers de organisatie in de praktijk oplevert. Deze vijf basiselementen vormen samen de organisatiecultuur en is dagelijks waarneembaar. 

  • Joy
  • Engagement
  • Community
  • Knowledge
  • Experience
Werkgeluk - Duurzaam werkgeverschap

Werkgelukmodel: Binnencirkel

In de binnencirkel van ons model bevindt zich de schijf van vijf (vijf V’s). Dit zijn de belangrijkste kernwaarden die de basiselementen in de buitencirkel voeden. Deze vijf waarden zijn gebaseerd op de thema’s: duurzaam werkgeluk en wellbeing, goed werkgeverschap, inzetbaarheid en een positieve organisatiecultuur. De vijf V’s zijn:

  • Vertrouwen
  • Veiligheid
  • Vakmanschap
  • Vrijheid
  • Verbinding

De 6 drijfveren voor duurzaam werkgeverschap

Uit het Europese Sustainable Workforce onderzoek van Universiteit van Utrecht blijkt dat er 6 drijfveren zijn die duurzaam werkgeverschap bepalen. 

 

Word ook een duurzame werkgever! Wij helpen je verder

De aanpak van JECKX is gebaseerd op elementen vanuit de positieve psychologie. Wij geloven dat alles wat je aandacht geeft groeit. Focus daarom niet teveel op de negatieve aspecten zoals bijvoorbeeld verzuim. Maar richt je pro-actiever op vitaliteit en het inzetten van werkgeluk! Dit creëert energie en een positieve flow en draagt bij aan het stimuleren en verlagen van ziekteverzuim. Onze innovatieve aanpak en het complete aanbod op het hele in-/door-/uitstroom proces is gericht op de realisatie van een positieve employee journey.

Wij helpen je hiermee! Speciaal hiervoor hebben we de Quickscan ontwikkeld die ons helpt in het opstellen van een business case bijvoorbeeld op verzuim, verloop of retentie. Maar daarna gebruiken we alleen nog maar een positieve focus op de thema’s werkgeluk, wellbeing en bevlogenheid. 

Hiervoor benutten we de wetenschappelijke theorie over werkgeluk en wellbeing maar hebben hierin ons eigen model ontwikkeld met termen die positiviteit en een ultieme experience bewerkstelligen.

To win in the marketplace you first have to win in the workplace!

Mentale vitaliteit Whitepaper

NIEUW!!
Whitepaper: Mentale vitaliteit op de werkvloer

Een versterkende aanpak door actieleren!

Bij het invullen van jouw e-mailadres schrijven wij je in voor onze nieuwsbrief

Download onze Whitepaper

Aantrekkelijk werkgeverschap door een innovatieve aanpak

Bij het invullen van jouw e-mailadres schrijven wij je in voor onze nieuwsbrief