Duurzaam werkgeverschap

Goed werkgeverschap – Top werkgeverschap – Aantrekkelijk werkgeverschap of High Performance Organisatie?

Diverse termen die veel zeggen over hoe je als werkgever het werk en de organisatie het beste kunt organiseren. Hoe het beste in te richten en te investeren in de gezondheid en werkgeluk van je medewerkers. 

De discussie omtrent welzijn van arbeid stamt al uit de jaren tachtig en negentig. Het was toen al duidelijk dat de inrichting en de organisatie van de arbeidsplek en de onderneming van invloed is op de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de werknemers, onafhankelijk van hun eigen opvattingen daarover. 

In onze aanpak hebben we inspiratie opgedaan uit het onderzoek van Universiteit van Utrecht  ‘Hoe toegewijd Nederlandse ondernemingen zijn aan het welzijn van medewerkers’ en daar actief invulling aan geven. Met de gegevens van dit onderzoek wordt duidelijk dat goed werkgeverschap verder gaat dan de beperking tot de kwaliteit van arbeid. Dat ook risico’s vermijden met betrekking tot de omgeving en methoden en werkinstrumenten te eenzijdig zijn. Mensen zijn ook betrokken en gewaardeerde collega’s die hun betekenis halen uit hun werk. Samen een resultaat bereiken is waar mensen het meeste energie van krijgen en wat hen drijft in hun dagelijkse werk.

Een bedrijf heeft een bijzondere sociale functie. Het brengt mensen samen om een gezamenlijk doel te realiseren. De ontwikkeling van een organisatie is afhankelijk van werknemers die welzijn ervaren zowel individueel als samen met collega’s. 
Dit betekent dat de werkgevers zijn medewerkers goed moet kennen en weten met wie zij samenwerken, wat hen beweegt en motiveert en wat zorg draagt voor een goed gezamenlijk resultaat. Het bevorderen van verbinding en vertrouwen draagt in belangrijke mate bij aan het realiseren van de doeleinden van de organisatie.

Goed werkgeverschap wordt niet alleen vormgegeven door het bieden van een goed salaris en arbeidsvoorwaarden. Waardering  van medewerkers speelt een cruciale rol. Vooral gebaseerd op de manier waarop management en werknemers met elkaar omgaan.

Individueel is een werknemer zelf verantwoordelijk voor zijn eigen inzetbaarheid, werkgeluk en welzijn. Bij het thema Duurzame Inzetbaarheid maken we duidelijk dat je als werkgever de  verantwoordelijkheid hebt om er continu voor te zorgen dat werknemers van alle leeftijden plezierig, productief en lang kunnen werken. Er is dus sprake van een twee-richtingsverkeer. De sfeer, cultuur, communicatie en organisatie van het werk heeft hierop grote invloed. Als werkgever kun je je voordeel er mee doen om te zorgen dat werknemers met veel plezier en goed hun werk kunnen doen. Als je deze positieve strategie volgt zal de gehele organisatie sneller haar doelen bereiken (en overtreffen).
Dát kenmerkt duurzaam werkgeverschap!

Uit het Europese Sustainable Workforce onderzoek van Universiteit van Utrecht blijkt dat er 6 drijfveren zijn die duurzaam werkgeverschap bepalen. 

  • Werkdruk,
  • Cohesie,
  • Management ondersteuning,
  • Burgerschap in de organisatie,
  • Doorgroeimogelijkheden
  • Betrokkenheid.

De aanpak van JECKX is gebaseerd op elementen vanuit de positieve psychologie. Wij geloven dat alles wat je aandacht geeft groeit.
Focus je op verzuim dan krijgt je verzuim. Pro-actief op vitaliteit en werkgeluk inzetten creëert  energie en flow en draagt bij aan het verlagen van ziekteverzuim. Onze innovatieve aanpak en het complete aanbod op het hele in-/door-/uitstroom proces is gericht op de realisatie van een  positieve employee journey.

De start van een Quickscan helpt ons in het opstellen van een business case bijvoorbeeld op verzuim, verloop, retentie. 
Maar daarna gebruiken we alleen nog maar een positieve focus op de thema’s werkgeluk, wellbeing en bevlogenheid. 

Hiervoor benutten we de wetenschappelijke theorie over werkgeluk en wellbeing maar hebben hierin ons eigen model ontwikkeld met termen die positiviteit en een ultieme experience bewerkstelligen.

To win in the marketplace you first have to win in the workplace!

Benieuwd naar de kansen voor jullie organisatie?