Tools voor Werkgeluk & Ontwikkeling

2DAYSMOOD

Maak kennis met het nieuwe tevredenheidsonderzoek waarmee je werkplezier continu verhoogt. Géén momentopname, maar altijd relevante data voor de juiste acties.

Deze innovatie tool van 2DAYSMOOD waarmee JECKX de medewerkersbevlogenheid meet is gemaakt voor organisaties, die snel data-gedreven verandering in gang wil zetten. Het onderzoek begint met een nulmeting van je (team)cultuur: feedback over stemmingen, tevredenheid en drijfveren van werkgeluk. De realtime data benutten we voor het actieplan en bepalen van de juiste interventies waarmee je Wellbeing & Werkgeluk intern op de agenda zet en duurzaam resultaat behaald. Vervolgmetingen bieden continu inzicht. Hieruit volgen nieuwe acties om medewerkers te helpen floreren.

Meten is weten; van-data-naar-daad!

DISC

Persoonlijk Groei zit in zelfkennis en is de sleutel tot succes en verandering. Meer impact, rust en balans.
Dat is in onze snel veranderende wereld een grote uitdaging. Werdruk is beroepsziekte nummer 1. De balans tussen werk en privé is een uitdaging.
Het helpt als medewerkers kennis hebben in hun eigen patronen en handelen. Dit om zichzelf én de ander beter te begrijpen. Dat inzicht vergroot de onderlinge verdraagzaamheid. Verbinding met anderen begint inzicht.
Vanuit de drive en ambitie om organisaties, teams en medewerkers te helpen in hun ontwikkeling en groei benut JECKX hiervoor onder andere 

PK-methodiek

De PK-methodiek staat voor Persoonlijke Kracht. Een  wetenschappelijk onderbouwde methodiek gebaseerd kleuren en drijfveren. Op unieke en positieve wijze kan JECKX als gecertificeerd partner pijlsnel  teams en medewerkers inzicht geven in de talenten en drijfveren en hoe hen unieke kracht zichtbaar gemaakt kan worden. Hiermee werken aan waardering & ontwikkeling van ieders kracht en talent. Dit levert de organisatie en medewerkers zelfvertrouwen & zichtbaarheid.  Je weet welk pad past bij het potentieel en leert hoe je de employer branding en persoonlijk leiderschap kunt versterken en vergroten.

De Persoonlijke Kracht Methodiek legt de nadruk op wat er is. 

(Loopbaan) Assessments

Voor kwalitatieve en hoogwaardige (loopbaan) assessment werk JECKX nauw samen met Eavan Consultancy. Zo kunnen wij optimaal organisaties ondersteunen bij assessments (selectie, loopbaan, talent) en adviestrajecten. Daarnaast hebben we de mogelijkheid om uitstromers een loopbaanbegeleidingstraject aan te bieden. Door informatie visueel te maken, wordt het toegankelijker, sneller te interpreteren en is de impact groter. Een resultaat hiervan is het assessment dashboard. Een visueel overzicht van alle assessments die een klant bij ons heeft afgenomen inclusief opvallende groepsgemiddelden. Een soort DNA-profiel van de assessmentgroep dus. En volledig op maat in te richten met die informatie die voor de klant relevant is. 

Mentale vitaliteit Whitepaper

NIEUW!!
Whitepaper: Mentale vitaliteit op de werkvloer

Een versterkende aanpak door actieleren!

Bij het invullen van jouw e-mailadres schrijven wij je in voor onze nieuwsbrief

Download onze Whitepaper

Aantrekkelijk werkgeverschap door een innovatieve aanpak

Bij het invullen van jouw e-mailadres schrijven wij je in voor onze nieuwsbrief