Het goede gesprek

Deze workshop heeft als doel managers zo optimaal en effectief mogelijk het gesprek te kunnen laten voeren met hun team op basis van de uitkomsten van de de innovatieve meetmethode van 2DAYSMOOD. Door te leren hoe je het beste uit de data haalt en hoe je dt bespreekt binnen je team, binnen een veilige sociale context. De meetmethode van 2DAYSMOOD is het vernieuwde MTO, sneller, simpeler en wetenschappelijk onderbouwd. Een continue bron van data waardoor je stap voor stap je (team)cultuur verbetert en het werkgeluk van medewerkers verhoogt.

Als manager ben je er om je team zo goed mogelijk te supporten en faciliteren. Dat vraagt openheid en eerlijkheid, waarbij je zorgt dat je goed en tijdig aangeeft wat je doel, visie en verwachtingen zijn. Het onder woorden brengen van jouw wensen en behoeften is niet altijd gemakkelijk. Dat vraagt om goede communicatievaardigheden. In deze training leer je hoe jij de regie neemt tijdens een gesprek. Je ontwikkelt vaardigheden om lastige thema’s bespreekbaar te maken en je persoonlijke rol tijdens gesprekken te vergroten. Je zorgt samen met jouw team voor onderling meer begrip, een betere samenwerking en werkt naar een gezamenlijk resultaat. Je leert je team eigenaarschap te pakken op belangrijke thema’s, te enthousiasmeren en pro-actief in actie te zetten. Deze training draagt bij aan een goede voorbereiding en borging in de praktijk. Je leert om te gaan met onverwachte uitkomsten, hoe je negatieve emoties kunt ombuigen naar positieve emoties. De kracht van verleiden en inspireren en fun-theorie staan hierin centraal.

● Doelgroep: (HR) Managers/ teamleiders
● Trainers: JECKX of consultant e/o partner.
● Groepsgrootte: 8-20 pers ● Duur: 4 uur

Neem direct contact met ons op

Mentale vitaliteit Whitepaper

NIEUW!!
Whitepaper: Mentale vitaliteit op de werkvloer

Een versterkende aanpak door actieleren!

Bij het invullen van jouw e-mailadres schrijven wij je in voor onze nieuwsbrief