Het is maar een spelletje…

Een hele tijd geleden, bij mijn laatste werkgever, ben ik in contact gekomen met golfen. We kregen de gelegenheid om met een groep managers het spelletje onder de knie te krijgen. Wekelijks togen we na werktijd naar de plaatselijke golfbaan om daar de praktijk en later ook de theorie onder de knie te krijgen.
Voor de theorie slaagde ik glansrijk, het praktijkexamen viel midden in mijn zomervakantie. Ik had wel ervaren in de weken dat we aan het lessen waren dat, wil je echt goed worden, je er ook de tijd voor moet maken. Tijd die ik toen, met een fulltimebaan en 2 pubers, niet kon of vrij wilde maken.
Ik heb mijn praktijkexamen gelaten voor wat het was en het golfen idem dito. 

Ondertussen ben ik al ruim 15 jaar ondernemer en zijn er legio moment voorbijgekomen waarbij ik uitgenodigd werd voor een potje golf, al dan niet in combinatie met een bedrijfs- of netwerkevent.
Tot vorig jaar paste ik of deed ik alleen mee met aangepaste spelregels , én zorgde ik er voor dat ik in een groepje kwam met ook GVB loze mededeelnemers😊.
Tot vorig jaar schreef ik, want het kriebelde al een tijd….zou ik nu alsnog voor mijn GVB gaan??
Ja dus! Sinds vorig jaar ben ik in het bezit van dit felbegeerde papiertje waarmee ik nu écht een potje golf kan spelen.

Ik merk bij mezelf dat wanneer ik ergens voor ga, ik het ook wil beheersen en een soort van fanatiek wordt over mijn prestaties. Met een sport als golf speel je feitelijk tegen jezelf, met je persoonlijke handicap, wat het mogelijk maakt om met iedereen te spelen of deze nu vergevorderd is of een beginnende speler.
En…. het is maar een spelletje toch??
Maar het graag goed willen beheersen (het liefst al meteen) was voor mij wel één van de redenen om niet eerder de bal en stick weer op te pakken. Begin je weer als een ‘beginner’, sta je te klungelen en staat iedereen op jou te wachten. De excuses waren legio. Ik had duidelijk last van een fixed mindset met betrekking tot het leren van golf, maar de wens om het toch te gaan leren was gelukkig groter! 

Fixed mindset vs Growth mindset 

Carol S. Dweck is professor psychologie aan Stanford-universiteit en één van de belangrijkste onderzoekers over- en bekend door haar theorie over motivatie en de groeimentaliteit. Zij toonde in een grootschalig onderzoek onder leerlingen aan dat dat de mindset van leerlingen – het denken over hun kunnen – een belangrijke rol speelde in hun motivatie en prestaties. En ze stelden vast dat wanneer de mindset van leerlingen veranderden, ze hun prestaties konden opvoeren.
Wat specifieker: leerlingen die geloven dat ze hun intelligentie kunnen ontwikkelen (een growth mindset) scoren beter dan leerlingen die geloven dat hun intelligentie vaststaat (fixed mindset)”. 

In een ander onderzoek, ook onder jongeren door Dr. Lisa Blakwell (Phd psychiatrie) heeft zij (samen met collega onderzoekers) leerlingen in een workshop over leervaardigheden in twee groepen verdeeld. De ene helft van deze leerlingen kreeg les over de verschillende vormen van geheugen en de andere helft kreeg een training  over het brein dat door leren groeit en slimmer wordt(growth mindset ) en hoe ze dit konden toepassen in hun schoolwerk. De conclusie was dat in de laatste groep drie keer zo veel  leerlingen een stijging lieten zien in hun inzet en betrokkenheid ten opzichte van de controlegroep. Ook na de training bleef de controlegroep steeds slechtere cijfers halen, terwijl de cijfers van de andere groep een duidelijk keerpunt vertoonden. [onderzoek L. S. Blackwell, K. H. Trzesniewski & C. S. Dweck (2007) 

Mensen met een fixed-mindset zijn bang om te falen omdat het een negatieve uitspraak is over hun basisvaardigheden, terwijl individuen met een groeimindset het niet erg vinden of bang zijn om te falen omdat ze begrijpen dat hun prestaties kunnen worden verbeterd en dat leren voortkomt uit falen. Zij ervaren falen ook niet als iets slechts, maar onderdeel van het ontwikkelproces.
Deze twee denkrichtingen spelen een belangrijke rol in alle aspecten van iemands leven.  

Definitie van fixed en growth mindsets van Dweck uit een interview van 2012: Daarin stelt ze dat de groeimindset iemand in staat zal stellen een minder stressvol en succesvoller leven te leiden.  

Tijdens onze trajecten (zowel op individueel als ook op team- en organisatieniveau)is de Fixed- en Growthmindsettheorie er één we regelmatig inzetten en uitgebreid bespreken.

Zoals ikzelf het spannend vond om me het golfen aan te leren (er is mij vroeger ook eens verteld dat mijn motoriek niet voor kleine balspelletjes geschikt was, deze belemmerende overtuiging had goed zijn werk gedaan), zo zien we ook dat in organisaties werknemers en leidinggevenden in alle geledingen binnen organisaties regelmatig weifelend  zijn om nieuwe inzichten en kennis te gaan toepassen. Hun oude kennis en manier om dit in te zetten kennen ze, daar hebben ze zich in ontwikkeld en zijn daar succesvol in (geweest). Nieuw gedrag, bijvoorbeeld op een andere manier feedback of leidinggeven, maakt dat ze iets aan moeten gaan dat nieuw voor hen is en waarmee ze niet altijd direct ‘succes’ behalen.
Juist om deze reden is het belangrijk het ‘flateren’ te kunnen zien als een noodzakelijk deel om te kunnen ontwikkelen in een nieuwe vaardigheid, taak etc. Te gaan experimenteren met wat wel werkt en wat niet werkt; Het te gaan zien als een spel (het spel van ontwikkeling) in plaats van een resultaat (ik moet dit onder de knie krijgen om….)

Dit heeft mij geholpen om toch het golfen op te gaan pakken…. het meer te gaan zien als een spelletje. Spelenderwijs beter worden. Veel oefenen (nog steeds) zonder druk te ervaren van het moeten presteren, afgewisseld door het lopen van een flight om de voortgang van het oefenen voor mezelf te monitoren, maar bovenal omdat het zo heerlijk is om dit spel met andere te spelen.
 

Download onze Whitepaper

Aantrekkelijk werkgeverschap door een innovatieve aanpak

Bij het invullen van jouw e-mailadres schrijven wij je in voor onze nieuwsbrief