Aantrekkelijk werkgeverschap: om medewerkers te vinden, binden en te behouden

Ben je op zoek naar manieren om jouw bedrijf de top te maken voor getalenteerde professionals? Dan is aantrekkelijk werkgeverschap jouw sleutel. In dit artikel bieden we je concrete hulpmiddelen om jouw organisatie te transformeren in een echte talentmagneet. We zullen praktische strategieën en benaderingen delen die essentieel zijn om een waardevolle werkcultuur te creëren die getalenteerde professionals aantrekt en behoudt.

Als ondernemer wil je natuurlijk je werknemers aan je binden en ervoor zorgen dat ze langer aan je gebonden blijven. Maar hoe zorg je ervoor dat je nieuw talent vind, bind en behoud? Bij JECKX zijn we gespecialiseerd in dit onderwerp. Vaak beschrijven we dit dan ook als “Duurzaam werkgeverschap“. In dit artikel bieden we je concrete hulpmiddelen en tips zodat jij met jouw organisatie duurzaam succes kan behalen en een positieve organisatiecultuur creëert waardoor je nieuw en huidig talent weet aan te trekken en te behouden.

Download Whitepaper: Aantrekkelijk werkgeverschap

Interessante onderdelen uit dit artikel

 • Aantrekkelijk werkgeverschap is essentieel voor het aantrekken en behouden van talent, zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt.
 • Essentiële elementen van aantrekkelijk werkgeverschap zijn aantrekkelijke primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, een sterke bedrijfscultuur met duidelijke kernwaarden, en voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers.
 • Een positieve werkcultuur, employer branding en het tonen van betrokkenheid en waardering zijn cruciaal voor het creëren van een sterke aantrekkingskracht als werkgever.

Wat is aantrekkelijk werkgeverschap

Wat is aantrekkelijk werkgeverschap

Als werkgever is het belangrijk om aantrekkelijk te zijn, zowel voor nieuwe als je huidige werknemers. Het worden van een aantrekkelijke werknemer kan je organisatie helpen om nieuw talent aan te trekken en langer te behouden. Het betekent dat je als organisatie je kan onderscheiden van de concurrentie door een gewilde werkgever te worden. Hierdoor wordt het makkelijker om talent aan te trekken en uiteindelijk te behouden. Succesvolle organisatieprestaties dragen bij aan de mate waarin potentiële werknemers zich aangetrokken voelen tot een bedrijf.

Aantrekkelijk werkgeverschap draagt bij aan het creëren van een gevoel van verbondenheid bij  medewerkers met de organisatie, waardoor het een effectief middel is, voor zowel het aantrekken van nieuw talent als het behouden van huidige medewerkers. Investeren in aantrekkelijk werkgeverschap resulteert niet alleen in kostenbesparingen op het gebied van werving en behoud van personeel, maar bevordert ook de betrokkenheid en bevlogenheid van werknemers binnen de organisatie.

Wil je een aantrekkelijke werkgever zijn, zorg dan voor een goede eerste kennismaking met de organisatie tijdens het sollicitatieproces. Dit vergroot de kans dat sollicitanten niet alleen voor jouw bedrijf kiezen, maar ook op lange termijn betrokken en tevreden medewerkers blijven.

Belang van aantrekkelijk werkgeverschap door krapte op de arbeidsmarkt

Foto van een krappe arbeidsmarkt met veel concurrentie tussen werkgevers

In de huidige markt zijn er meer vacatures dan beschikbare medewerkers. Dit betekent dat organisaties zich moeten onderscheiden met goede primaire arbeidsvoorwaarden om talent aan te trekken. Het wordt in toenemende mate uitdagend voor organisaties om gekwalificeerd en goed personeel aan te trekken, waardoor goed werkgeverschap (duurzaam werkgeverschap) essentieel wordt om talent aan te trekken en te behouden.

Aantrekkelijk werkgeverschap is van belang om talent aan te trekken en te behouden, met name in periodes van een krappe arbeidsmarkt. Als je als organisatie hier niet mee aan de slag gaat en je dus geen stappen onderneemt om aantrekkelijk te zijn voor werknemers, dan wordt het praktisch onmogelijk om nieuw personeel te werven, terwijl wel het werk door blijft lopen. Dit kan resulteren in een aanzienlijke verhoging van de werkdruk bij het huidig personeel. Aantrekkelijk werkgeverschap werkt dus beide kanten op, voor zowel nieuwe als huidige medewerkers. Het investeren in aantrekkelijk werkgeverschap kan leiden tot meer betrokken medewerkers en een betere werkomgeving. Waardoor de vitaliteit en bevlogenheid op de werkvloer zal toenemen.

 

Essentiële elementen van aantrekkelijk werkgeverschap

Om een aantrekkelijke werkgever te zijn, moet je als organisatie rekening houden met:

 1. Bieden van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden;
 2. Zorgen voor een sterke bedrijfscultuur en kernwaarden;
 3. Zorgen voor voldoende ontwikkelingsmogelijkheden en opleidingskansen voor medewerkers.

We lichten deze onderdelen hieronder verder toe.

 

1. Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden die bovenop de primaire arbeidsvoorwaarden komen, en zijn van cruciaal belang omdat ze een organisatie kunnen onderscheiden van andere werkgevers. Deze arbeidsvoorwaarden kunnen variëren, maar enkele relevante secundaire arbeidsvoorwaarden om aan medewerkers aan te bieden zijn onder andere opleidingsmogelijkheden, een goede verlofregeling en een solide pensioenregeling.

Naast deze secundaire arbeidsvoorwaarden is het ook van belang om te achterhalen of de salarissen marktconform zijn. Dit is belangrijk om te bepalen of de organisatie voldoende, marktconforme salarissen aanbiedt. In onze blog over de HR trends in 2024 bespreken we ook de toenemende trend van salariseisen in de huidige arbeidsmarkt.

 

2. Bedrijfscultuur en kernwaarden

Bedrijfscultuur en kernwaarden spelen een cruciale rol in het aantrekken en behouden van medewerkers. Daarmee bepalen ze in grote mate de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever. Ze zijn de eigenschappen of drijfveren die de principes van een bedrijf weergeven en direct de bedrijfscultuur definiëren. Je kan jezelf afvragen hoe dit in je eigen organisatie geregeld is. Wat is de bedrijfscultuur en wat zijn de kernwaardes? Probeer hier diepgang in te vinden.

Als organisatie kan je de kernwaarden en de unieke bedrijfscultuur op een effectieve manier communiceren naar de buitenwereld door:

 • Je visie, missie en belangrijkste kernwaarden over te brengen;
 • Te zorgen voor een open en eerlijke uitstraling;
 • Medewerkers die enthousiast zijn en optreden als ambassadeurs, kunnen aanzienlijk bijdragen aan het verbeteren van het imago van een organisatie als aantrekkelijke werkgever.

 

3. Ontwikkelingsmogelijkheden en opleidingskansen

Opleidingsmogelijkheden zijn cruciaal omdat ze bijdragen aan zowel de professionele als persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, wat essentieel is voor aantrekkelijk werkgeverschap. Enkele voordelen van opleidingsmogelijkheden zijn:

 • Medewerkers krijgen de ruimte om op hun eigen manier bezig te zijn met ontwikkeling;
 • Medewerkers kunnen hun kennis en vaardigheden vergroten;
 • Opleidingen dragen bij aan het behouden van talent binnen de organisatie;
 • Medewerkers voelen zich gewaardeerd en gestimuleerd in hun groei.

 

Door opleidingsmogelijkheden aan te bieden, investeer je in de ontwikkeling van je medewerkers en creëer je een aantrekkelijke werkomgeving.

Het investeren in een activerende Learning & Development aanpak stimuleert de productiviteit van medewerkers en verhoogt hun duurzame inzetbaarheid, wat een positief effect heeft op aantrekkelijk werkgeverschap. Het is belangrijk om te begrijpen dat medewerkers tegenwoordig niet alleen behoefte hebben aan professionele, maar ook aan persoonlijke ontwikkeling, wat bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van werkgevers.

 

Employer branding: Je organisatie onderscheiden

Employer branding om je te onderscheiden

 

Employer branding is een essentieel onderdeel van aantrekkelijk werkgeverschap. Het houdt in dat je als organisatie je identiteit benadrukt en jezelf positioneert als een authentieke en aantrekkelijke werkgever voor zowel bestaande als toekomstige werknemers. Super belangrijk dus!

Een krachtige employer branding strategie brengt diverse voordelen met zich mee: waaronder

 • Het verhogen van de betrokkenheid en motivatie van werknemers;
 • Het verminderen van wervingskosten;
 • Het aantrekken van gerichtere sollicitanten die passen bij je organisatie!

Wanneer een organisatie erin slaagt de medewerkers de betekenis van de belofte te laten begrijpen en erin te laten geloven, wordt de meest optimale vorm van employer branding bereikt. Dit helpt om een sterk werkgeversimago op te bouwen.

 

Het creëren van een positieve werkomgeving

Een positieve werkomgeving heeft ook een positieve invloed op het welzijn van medewerkers, wat hun tevredenheid en productiviteit ten goede komt. Dit resulteert in tevreden medewerkers die weerbaarder zijn, creatiever en daarmee in staat om meer bij te dragen aan de ambities van de organisatie.

Het contact met collega’s speelt een cruciale rol in het bevorderen van werkplezier en wordt vaak beschouwd als een essentiële factor voor een aantrekkelijke werkomgeving. Het organiseren van sociale activiteiten draagt bij aan het bevorderen van een positieve werksfeer en stimuleert de samenwerking tussen collega’s.

Daarnaast is erkenning en waardering van medewerkers essentieel, het geven van een compliment of medewerkers actief betrekken bij projecten buiten de functie om zijn hier voorbeelden van.  Te weinig erkenning en waardering kan leiden tot een gevoel van onderwaardering en kan medewerkers motiveren om te zoeken naar een organisatie die hen wel voldoende waardeert.

 

Betrokkenheid en waardering

Betrokkenheid en waardering zijn essentiële factoren bij aantrekkelijk werkgeverschap, zoals we ook in de vorige alinea al aangaven. Het erkennen van goed werk en extra inzet, het bevorderen van betrokkenheid, het verhogen van de productiviteit en het creëren van een groter gevoel van wederzijds vertrouwen en geluksgevoel zijn enkele van de voordelen van het uiten van betrokkenheid en waardering aan medewerkers.

Organisaties kunnen de betrokkenheid van hun medewerkers bevorderen door gebruik te maken van strategieën zoals:

 • Inspirerend leiderschap
 • Groeimogelijkheden bieden
 • Zinvol werk creëren
 • Erkenning en beloning geven
 • Een mensgerichte bedrijfscultuur ontwikkelen

Betrokkenheid en waardering hebben een positieve impact op de retentie van medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat organisaties die regelmatig waardering tonen naar medewerkers 41% meer retentie hebben (Bron: Gallup, 2020).

 

Het behouden van huidige medewerkers

Het behouden van huidige medewerkers is net zo belangrijk als het aantrekken van nieuw talent. Als organisatie moet je investeren in de tevredenheid en ontwikkeling van je huidige medewerkers zodat ze langer aan de organisatie verbonden blijven en uiteindelijk ambassadeurs worden van je organisatie (en ook dat is weer goed voor het aantrekken van nieuw talent).

Waarom verlaten werknemers organisaties?

We zien dat in de arbeidsmarkt veel werknemers hun huidige baan verlaten doordat organisaties geen goed HRM (HBM) beleid hebben. Het is belangrijk om te begrijpen waarom medewerkers organisatie verlaten, zodat dit voorkomen kan worden in de toekomst. Zaken zoals een slecht werk-privébalans en een gebrek aan waardering voor medewerkers, kunnen bijdragen aan een toename in personeelsverloop.

Daarnaast kan een tekort aan carrière- en groeimogelijkheden leiden tot ontevredenheid en uiteindelijk werknemersverloop, aangezien medewerkers streven naar ontwikkeling en vooruitgang in hun functie. Een gebrek aan beloning en erkenning kan medewerkers motiveren om te zoeken naar een organisatie die hen wel voldoende waardeert.

 

10 tips voor aantrekkelijk werkgeverschap

Om ervoor te zorgen dat jouw organisatie niet tegen die problemen aanloopt en dat jij dus wel nieuwe en huidige werknemers kan vinden, binden en behouden, geven we je alvast enkele tips voor aantrekkelijk werkgeverschap. Zodat je hier direct mee aan de slag kan gaan in je organisatie.

 1. Zorg dat de administratie rondom werkgeverschap goed op orde is
 2. Stel duidelijke organisatiedoelen op
 3. Maak een strategisch HRM-plan (of nog beter een HBM-plan)
 4. Faciliteer ontspanning en teambuilding
 5. Bied diverse opleidingsmogelijkheden
 6. Creëer een warm welkom voor nieuwe medewerkers
 7. Koppel nieuwe medewerkers aan een mentor
 8. Bied een gezonde werk-privébalans
 9. Erken werknemersbijdragen
 10. Bevorder een positieve werkcultuur

Praktijkvoorbeeld: Succesvolle aantrekkelijke werkgevers

Een goed voorbeeld van aantrekkelijk werkgeverschap is Google. Google heeft verschillende succes strategieën voor employer branding toegepast door hun imago als werkgever te verbeteren en inspiratie te putten uit sterke merken van zowel binnen- als buitenland. Google heeft zichzelf gepositioneerd als één van de meest gewilde werkgevers ter wereld. Ze hebben dit bereikt door een sterke bedrijfscultuur te creëren die innovatie, creativiteit en teamwork bevordert. Bovendien biedt Google uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden, gratis maaltijden en fitnessfaciliteiten, en uitgebreide opleidings- en ontwikkelingsprogramma’s. Dit alles draagt bij aan een positieve werkomgeving die talent aantrekt en behoudt. (Bron: Google’s Employer Branding Success)

Google is natuurlijk een grote organisatie met veel medewerkers die hier aan bijdragen. Maar ook op kleinere schaal kan je beginnen met het worden van een aantrekkelijke werkgever. Het bieden van de beste arbeidsvoorwaarden, zorgen voor een hoge waardering op het gebied van zowel primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden, en het behouden van een goede balans tussen werk en privé.

In 2023 hebben we vanuit JECKX het bedrijf LEO Catering geholpen bij het worden van een duurzame werkgever waar werkgeluk, wellbeing en aantrekkelijk werkgeverschap centraal stonden. Door onze integrale aanpak toe te passen bij LEO catering hebben we ervoor kunnen zorgen dat we samen met alle medewerkers meer waardering hebben gecreëerd, bevorderen van aandacht en een warm welkom bij LEO, Verhoogde bevlogenheid en betrokkenheid, en meer werkgeluk en wellbeing op de werkvloer. Benieuwd naar hoe we dit gedaan hebben? Lees de gehele case study hier.

Workshop aantrekkelijk werkgeverschap

Meer weten over hoe je een aantrekkelijke werkgever wordt?

Ben je na het lezen van dit artikel nieuwsgierig hoe je een aantrekkelijke werkgever kan worden? In het whitepaper aantrekkelijk werkgeverschap door een innovatieve aanpak gaan we dieper in op het onderwerp en hoe jij dit kan inzetten in jouw organisatie.

 

Inhoudsopgave

JECKX is het adviesbureau voor Duurzaam Werkgeverschap, Werkgeluk & Wellbeing. Opgericht door 2 bevlogen professionals; Jolanda van der Steen en Cynthia Noordoven.

Benieuwd naar hoe wij jou kunnen helpen? Kom met ons in contact!

Meest recente artikelen

stress

Stress op de werkvloer in de vakantie periode? Tips & Tricks voor een stress vrije vakantie!

We hebben allemaal wel eens een vorm van stress ervaren. Zo kan je stress ervaren voor een presentatie, sollicitatiegesprek of belangrijke meeting. Dit is een gezonde vorm van stress en zorgt ervoor dat je scherp blijft. Helaas kan stress ook overslaan in een ongezonde vorm waardoor het lichaam mentaal en ...
Podcast hybride werken en flexibiliteit

PODCAST: Hybride werken & Flexibiliteit

NIEUW!!  PODCAST Deel 9: Hybride werken & flexibiliteit Iedere woensdagochtend zijn wij op de radio bij de landelijke radiozender 4EVER49. In een kort item behandelen wij vraagstukken die spelen op de arbeidsmarkt. In samenwerking met  Jeroen Smits en Jo van Galen  van deze zender hebben we meerdere podcasts opgenomen voor een goede start van ...
Podcast duurzame inzetbaarheid en gelukkig werken

PODCAST: Duurzame inzetbaarheid en gelukkig werken

NIEUW!!  PODCAST Deel 8: Duurzame inzetbaarheid en gelukkig werken  Iedere woensdagochtend zijn wij op de radio bij de landelijke radiozender 4EVER49. In een kort item behandelen wij vraagstukken die spelen op de arbeidsmarkt. In samenwerking met  Jeroen Smits en Jo van Galen  van deze zender hebben we meerdere podcasts opgenomen voor een goede start ...
Mentale vitaliteit Whitepaper

NIEUW!!
Whitepaper: Mentale vitaliteit op de werkvloer

Een versterkende aanpak door actieleren!

Bij het invullen van jouw e-mailadres schrijven wij je in voor onze nieuwsbrief