De Top 10 HR Trends: Toonaangevende Veranderingen in 2024

De hr-wereld staat voortdurend voor nieuwe veranderingen en uitdagingen, daarom is het van essentieel belang om op de hoogte te blijven van de nieuwste hr trends in 2024. In 2024 zullen de huidige hr trends van 2023 weer een grote rol blijven spelen maar we zien ook nieuwe trends opkomen. Deze nieuwe trends zullen ongetwijfeld invloed hebben op de manier waarop we werken, leren en groeien binnen organisaties. Benieuwd naar wat de toekomst van hr in petto heeft? We hebben alle hr trends op een rijtje gezet zodat jij klaar bent voor 2024!

 

Belangrijkste Punten

 • Werkgeversimago en arbeidsvoorwaarden spelen een belangrijke rol bij het aantrekken van talent.
 • Digitalisering in HR is essentieel om productiviteit te verbeteren, terwijl hybride werken en flexibiliteit voordelen opleveren voor de gezondheid en welzijn van medewerkers.
 • Organisaties moeten investeren in duurzame inzetbaarheid & ontwikkeling, creatieve wervingsstrategieën gebruiken om getalenteerde kandidaten aan te trekken, investeringen doen in het behoud van talent door betrokkenheid te bevorderen & maatregel nemen om de stijgende verzuimcijfers keren met salaris als prioriteit.

 

De 10 hr trends op een rijtje

10 HR trends 2024

 

1. Belang van werkgeversimago

 

aantrekkelijk werkgeverschap
Afbeelding van aantrekkelijke werkgever en positieve bedrijfscultuur om talent aan te trekken en te behouden in krappe arbeidsmarkt.

Op een steeds krapper wordende arbeidsmarkt speelt het imago van de werkgever een significante rol. Meer dan alleen een reputatie, het werkgeversimago dient als een krachtige magneet die zowel nieuw talent aantrekt als huidige werknemers behoudt. Met 58% van de HR-professionals die het vinden van nieuwe medewerkers als hun grootste uitdaging ziet, zijn organisaties meer dan ooit gemotiveerd en gefocust om hun werkgeversimago op te poetsen.

Echter, alleen een glanzend imago volstaat natuurlijk niet. Organisaties die erin slagen om een aantrekkelijke werkgever (Duurzaam werkgeverschap) te zijn, bieden meer dan alleen een positieve bedrijfscultuur. Ze erkennen de waarde van het aanbieden van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden als een effectieve manier om de harten van huidige en potentiële talenten te winnen.

Werkgeversimago en arbeidsvoorwaarden

Qua arbeidsvoorwaarden zijn diversiteit en inclusie de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Niet alleen dragen ze bij aan creativiteit en innovatie, maar ze stellen organisaties ook in staat om aantrekkelijk te zijn voor een breder scala aan talenten. De cijfers liegen er niet om – maar liefst 83% van de Gen Z-werknemers houdt rekening met de inspanningen van een werkgever op het gebied van diversiteit voordat ze solliciteren of een baan accepteren.

Daarnaast kunnen aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden een sterke troef zijn in het aanpakken van het personeelstekort. Op een competitieve arbeidsmarkt kunnen organisaties zich differentiëren door een verleidelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder gratis sportfaciliteiten, wellness-voorzieningen en mogelijkheden voor sabbaticals ter bevordering van zelfontplooiing.

 

2. Digitalisering in HR

 

Digitalisering in HR
Afbeelding van digitalisering in HR, gericht op efficiëntie en effectiviteit om hr-processen te optimaliseren.

Een van de belangrijkste hr trends is de snel ontwikkelende digitalisering van hr. Uit een hr onderzoek blijkt dat maar liefst 70% van de respondenten bezig is met het digitaliseren van hr-processen, terwijl 93% van de respondenten verwacht in het komende jaar verdere stappen te zetten in deze richting.

Digitalisering brengt vele voordelen met zich mee, zoals gestructureerde HR-processen, minder administratieve taken en meer tijd voor werknemers. Daarnaast zorgt digitalisering voor waardevolle informatie uit hr-data, dat bijdraagt aan het behoud van de vitaliteit en betrokkenheid van medewerkers.

HR-analytics en data

HR-analytics en data nemen een prominente plaats in binnen de digitaliseringstrend. Door het toepassen van datamining, statistiek, analyse en modellering op werknemersgegevens, kunnen organisaties hun productiviteit verbeteren.

Door hr-analytics kunnen organisaties en hun hr manager:

 • Beslissingen baseren op feitelijke data en inzichten, in plaats van op intuïtie
 • Trends en patronen identificeren
 • Proactief handelen en strategische beslissingen nemen om prestaties te verbeteren en medewerkers betrokken te houden.

 

3. Hybride werken en flexibiliteit

 

Hybride werken
Afbeelding van hybride werken en flexibiliteit, cruciaal voor aanpassing aan de verwachtingen van werknemers.

Een andere hr trend die zich op de arbeidsmarkt aftekent, is de verschuiving naar hybride werken en flexibiliteit. Deze trend is een directe reactie op de behoeften en verwachtingen van de nieuwe moderne werknemer. Met de opkomst van technologie en de veranderingen in de werkplekdynamiek door de pandemie, verwachten werknemers nu meer flexibiliteit in hun werk.

De voordelen van flexibiliteit en interne mobiliteit zijn:

 • Het aantrekken van nieuw talent
 • Het behoud van huidige werknemers
 • Verbetering van de gezondheid en het welzijn van werknemers
 • Mogelijke afname van het verzuim

Flexibele werktijden en de mogelijkheid tot thuiswerken dragen bij aan deze voordelen.

 

4. Duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling

 

Duurzaam werkgeverschap & ontwikkeling personeel
Afbeelding van duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling, gericht op het bevorderen van een positieve leercultuur.

Duurzame inzetbaarheid en constante ontwikkeling zijn van groot belang in de huidige landschap van human resources. Om succesvol te zijn in het aantrekken en behouden van talent, moeten organisaties investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers en zorgen voor een positieve leer en organisatiecultuur.

Maar de inzetbaarheid van medewerkers gaat verder dan alleen het ontwikkelen van vaardigheden. Het gaat ook om het creëren van een werkomgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen en waar hun welzijn wordt bevorderd, wat bijdraagt aan een positieve employee experience. Dit omvat zaken als het verlagen van de werkdruk, het bevorderen van sociale cohesie en het bieden van ondersteunend management.

 

5. Werving en selectie strategieën

Met de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt, is het werven van talent een uitdaging die innovatieve en gerichte strategieën vereist. Of het nu gaat om het implementeren van creatieve wervingscampagnes of het op een doelgerichte manier benaderen van de wervingsprocedure, organisaties moeten alle zeilen bijzetten om getalenteerde kandidaten aan te trekken.

Een aantrekkelijk salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn natuurlijk essentieel, maar organisaties moeten ook andere troeven inzetten. Dit omvat onder meer een positieve en ondersteunende bedrijfscultuur, mogelijkheden voor professionele groei en ontwikkeling, en een sterke focus op het welzijn van de medewerkers.

Behoud van talent

Maar het werven van talent is slechts de helft van de uitdaging. Het behouden van talent is even belangrijk, zo niet belangrijker. Medewerkersbetrokkenheid is hierbij cruciaal. Betrokken medewerkers zijn niet alleen productiever, ze zijn ook meer geneigd om bij de organisatie te blijven en medewerkers vitaal te houden.

Organisaties moeten dan ook investeren in het creëren van een omgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd en betrokken voelen. Dit kan variëren van het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden tot het bevorderen van een positieve en inclusieve bedrijfscultuur.

 

6. Werkgeluk en welzijn

Werkgeluk en welzijn
Afbeelding van werkgeluk en welzijn, met focus op het bevorderen van een positieve werkomgeving.

 

Werkgeluk en welzijn zijn niet slechts modetermen. Ze zijn de kern van succesvolle organisaties. Organisaties die investeren in het welzijn van hun medewerkers, kunnen de voordelen ervan terug zien als in verhoogde productiviteit, lager verzuim en een sterker imago als aantrekkelijke werkgever (duurzaam werkgeverschap)

Of het nu gaat om het aanbieden van flexibele werktijden, het bevorderen van een goede work-life balance, of het stimuleren van opleiding en persoonlijke ontwikkeling, organisaties hebben tal van mogelijkheden om het welzijn van hun medewerkers te bevorderen.

 

7. Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning is een van de hr trends die binnen een constant veranderende arbeidsmarkt steeds belangrijker wordt. Deze aanpak stelt organisaties in staat om proactief te anticiperen op toekomstige behoeften en veranderingen, waardoor ze naar verwachting een optimale inzet van hun personeel kunnen waarborgen.

Het succes van strategische personeelsplanning hangt af van:

 • Een grondige analyse van de huidige en toekomstige behoeften van de organisatie
 • Een inventarisatie van het huidige personeelsbestand
 • Het ontwikkelen van een actieplan

Het is een continue cyclus van monitoren en evalueren, waardoor organisaties hun HR-beleid kunnen bijsturen wanneer dat nodig is.

 

8. De krapte op de arbeidsmarkt blijft

Als hr professional is dit waarschijnlijk geen nieuwe trend. In de afgelopen jaren is de krapte op de arbeidsmarkt alleen maar toegenomen en dat zal voorlopig ook nog wel een van de grotere uitdagingen blijven voor veel hr afdelingen. Met meer openstaande vacatures dan beschikbaar talent, zijn organisaties gedwongen om creatief te zijn in hun wervingsstrategieën en retentie-inspanningen.

Maar de krapte op de arbeidsmarkt biedt ook kansen. Het dwingt organisaties om na te denken over hun aantrekkelijkheid als werkgevers en om te investeren in hun werknemers. Enkele mogelijkheden zijn:

 • Het bieden van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
 • Het creëren van een positieve werkomgeving
 • Het ondersteunen van de professionele ontwikkeling van hun medewerkers

Organisaties verwacht dat ze zich kunnen onderscheiden in een competitieve arbeidsmarkt.

Ouderen & generatiemanagement als oplossing

Een mogelijke oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt is het betrekken van zowel werknemers op leeftijd als het toepassen van generatiemanagement. Oudere werknemers brengen een schat aan ervaring en stabiliteit met zich mee, en kunnen een waardevolle bron van kennis en expertise zijn voor jongere werknemers.

Generatiemanagement kan ook bijdragen aan diversiteit op de werkvloer. Door rekening te houden met de specifieke kenmerken en behoeften van elke generatie, kunnen organisaties een inclusieve en diverse werkcultuur creëren die aantrekkelijk is voor alle werknemers.

 

9. De verzuim cijfers blijven stijgen

Verzuim, inclusief langdurig verzuim, is de afgelopen jaren een toenemende zorg voor veel organisaties. Met een gemiddeld verzuimpercentage van 7,5% in 2022, het hoogste in de afgelopen 10 jaar, is het duidelijk dat er actie nodig is om deze trend te keren.

De oorzaak van het hoge verzuimpercentage is vaak te vinden in een hoge werkdruk en emotionele belasting, wat leidt tot psychisch verzuim. Om dit tegen te gaan, moeten organisaties zich richten op preventie en het bevorderen van een gezonde werkomgeving, inclusief aandacht voor mentale gezondheid. Dit omvat onder andere het toegankelijk maken van gezonde voeding, mentale gezondheidszorg en het creëren van een ergonomische werkomgeving.

 

10. Het belang van salaris neemt toe

Binnen de sectoren die een krappe arbeidsmarkt ervaren, stijgt het belang van salaris. Werkzoekenden zijn vaker geneigd om hogere eisen te stellen, en een goed salarisvoorstel kan een doorslaggevende factor zijn bij het aantrekken en behouden van talent.

Maar een goed salaris is slechts één onderdeel van een aantrekkelijk beloningspakket. Organisaties moeten ook kijken naar hun secundaire arbeidsvoorwaarden. Of het nu gaat om extra vakantiedagen, een auto van de zaak, of flexibele werktijden, een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden kan een belangrijke rol spelen bij het aantrekken en behouden van talent.

Samenvatting

Het HR-landschap ondergaat een transformatie. Of het nu gaat om het belang van werkgeversimago, de opkomst van digitalisering en data-analyse, de verschuiving naar hybride werken, de focus op duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling, de uitdagingen op het gebied van werving en selectie, of de groeiende aandacht voor werkgeluk en welzijn, HR-professionals staan voor een spannende tijd. Laten we deze kansen grijpen en vorm geven aan de toekomst van HR.

Meer blogs zoals deze?

Bij JECKX zijn we gespecialiseerd in het verhogen van het werkplezier en werkgeluk op de werkvloer. Ons team bestaat uit een groep van deskundige die jou verder helpen met duurzaam inzetbaarheid, werkgeverschap en het verhogen van het werkgeluk! Benieuwd hoe we dat doen? Neem dan contact met ons op via info@jeckx.nl.

Of wil je meer weten over een van de volgende onderwerpen?

 Start met de juiste aanpak voor Duurzaam Werkgeverschap!

➜ Wat is werkgeluk en hoe ga je hier mee aan de slag?

➜ De bevlogenheid in je organisatie stimuleren!

Inhoudsopgave

JECKX is het adviesbureau voor Duurzaam Werkgeverschap, Werkgeluk & Wellbeing. Opgericht door 2 bevlogen professionals; Jolanda van der Steen en Cynthia Noordoven.

Benieuwd naar hoe wij jou kunnen helpen? Kom met ons in contact!

Meest recente artikelen

stress

Stress op de werkvloer in de vakantie periode? Tips & Tricks voor een stress vrije vakantie!

We hebben allemaal wel eens een vorm van stress ervaren. Zo kan je stress ervaren voor een presentatie, sollicitatiegesprek of belangrijke meeting. Dit is een gezonde vorm van stress en zorgt ervoor dat je scherp blijft. Helaas kan stress ook overslaan in een ongezonde vorm waardoor het lichaam mentaal en ...
Podcast hybride werken en flexibiliteit

PODCAST: Hybride werken & Flexibiliteit

NIEUW!!  PODCAST Deel 9: Hybride werken & flexibiliteit Iedere woensdagochtend zijn wij op de radio bij de landelijke radiozender 4EVER49. In een kort item behandelen wij vraagstukken die spelen op de arbeidsmarkt. In samenwerking met  Jeroen Smits en Jo van Galen  van deze zender hebben we meerdere podcasts opgenomen voor een goede start van ...
Podcast duurzame inzetbaarheid en gelukkig werken

PODCAST: Duurzame inzetbaarheid en gelukkig werken

NIEUW!!  PODCAST Deel 8: Duurzame inzetbaarheid en gelukkig werken  Iedere woensdagochtend zijn wij op de radio bij de landelijke radiozender 4EVER49. In een kort item behandelen wij vraagstukken die spelen op de arbeidsmarkt. In samenwerking met  Jeroen Smits en Jo van Galen  van deze zender hebben we meerdere podcasts opgenomen voor een goede start ...
Mentale vitaliteit Whitepaper

NIEUW!!
Whitepaper: Mentale vitaliteit op de werkvloer

Een versterkende aanpak door actieleren!

Bij het invullen van jouw e-mailadres schrijven wij je in voor onze nieuwsbrief